Enerji Hukuku

enerji-hukuku

Süregelen mevzuat, özelleştirme ve liberalleştirme çalışmaları sayesinde yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye enerji piyasasının büyümeye oldukça açık olduğu bir gerçektir. Düzenlemeye ve regülasyonlara tabi olan Enerji piyasasında faaliyet gösteren girişimcilerin, uygulanabilir mevzuatı, düzenlemeleri ve kararları biliyor ve buna uygun şekilde ticari işlemlerini şekillendiriyor olması işletmeler için can alıcı önemi haizdir. Enerji yatırımları planlanırken ve hayata geçirilirken enerji hukuku konusunda uzman hukukçularla çalışıyor olmak bu piyasada faaliyet gösteren oyuncular için bir zaruret halini almıştır.

DH Hukuk ve Danışmanlık olarak, enerji hukuku konularında birlikte çalıştığımız müvekkillerimizin yalnızca teorik düzlemde değil, aynı zamanda pratik hayatta da işlerliği bulunan çözümler arıyor olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, uygulanabilir enerji mevzuatını ve regülasyonlarını takip etmekle kalmıyoruz, bunun yanı sıra sistemin işleyişini de yakından takip ederek pratik ve ticari hayata uygulanabilir çözümler üretmeye çalışıyoruz.

Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların yanı sıra, mühendis, müteahhit ve proje geliştirici firmalara enerji piyasasına katılım, özelleştirmeler, işletme hakkı devir sözleşmeleri, EPC Kontratlar, leasing sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, bağlantı anlaşmaları, elektrik satış anlaşmaları, doğalgaz satış sözleşmeleri gibi pek çok konularda enerji hukuku ve farklı hukuk disiplinleriyle ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Enerji Hukuku ile ilgili olarak size nasıl yardımcı olabiliriz?

Enerji Hukuku ile ilgili olarak aşağıda kısaca özetlenen konularda size hukuki destek sağlayabiliriz:

– Piyasa katılımcılarına EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) düzenlemeleri ve piyasaya katılım şartları ile bu düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması

– Proje taraflarının özelleştirme, kamulaştırma, istimlâk ve istimlâk bedeline ilişkin süreçlerde, tazminattan kaynaklanan ihtilaflar

– Proje geliştirme ve finansmanı

– Enerji projeleri, kurumsal işlemler ve yatırımlar için hukuki durum tespiti raporlarının hazırlanması

– Basit çevrim/kombine çevrim ve yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulumuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve projeler süresince hukuki destek sağlanması

– Her ölçekte ve kapsamda enerji projeleri, petrol ve doğalgaz projeleri, doğalgaz işleme tesisleri, boru hatları, petrokimya tesisleri, rafinerilerin genişleme projelerinin hukuki alt-yapısının kurulması ve projeler süresince hukuki destek hizmeti sağlanması

– Mevzuat, regülasyon ve ihale dokümanı analizlerinin yapılması

– EPC Kontratların hazırlanması, analizi ve müzakeresi

– İzin ve lisans başvurularının hazırlanması ve takibi

– Enerji projelerinin & şirketlerinin devralınması

– Özel ve kamusal kurumlarla yapılacak anlaşmaların hazırlanması veya analizi

– Stratejik ortaklık, işbirliği, iş ortaklığı ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

 

Comments are closed